TPMS-lampa i RAV4 mobilbild Herobild TPMS-lampa

Här finner du instruktionsfilmer som visar hur du släcker TPMS-lampan för just din Toyota-modell.

När du har skiftat hjul kan det hända att varningslampan för däcktryck, den s.k. TPMS-lampan, lyser. TPMS står för Tire Pressure Monitoring System och är ett tryckövervakningssystem för däck. Systemet bevakar lufttrycket i däcken och säkerställer att det är rätt. TPMS-symbolen finner du på instrumentpanelen och den ser ut såhär:

TMPS-lampa

Om varningslampan för däcktrycksövervakning TPMS/TPWS lyser trots att du inte har skiftat hjul kan det bero på förändringar i däckets lufttryck. Säkerställ alltid att du har rätt lufttryck i dina däck innan du utför denna procedur. För att veta vilket tryck du skall ha, se instruktionsbok eller i förardörren och lägg till 0,2 bar extra.

 

Kontakta oss om du behöver hjälp eller har funderingar.

Instruktionsfilmer – släck varningslampan

Corolla Cross (2022-)

När hjulskiftet är utfört och däcktrycket är justerat till rätt värde, gör följande:

 1. Sätt dig i bilen och stäng dörren, slå på tändningen, starta ej motorn, tryck 1 gånger på Power knappen utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd navigeringsknapparna på vänster sida
  på ratten för att navigera i Multi- Informations
  displayen. Gå till Inställningar (kugghjulet), välj ”bilinställningar” och sedan ”TPWS”, välj sedan ”byte av däckuppsättning”, välj sedan ”regist. ventil/ID och håll in OK, välj sedan ”däckset 1 eller 2 (beroende på
  sommar/vinter) och tryck sedan OK. Bekräfta bytet genom att välja ”JA”. Däcktrycksvarningslampan börjar blinka i ca 1 minut och lyser sedan med fast sken.
 3. När lampan slocknar är det klart. Bilen behöver köras för att bilen skall kunna göra placering av däcken.
 4. Kalibrera däcktryck: Däcken skall vara kalla när detta utförs; Välj ”bilinställningar” och sedan ”TPWS”, välj ”däcktrycksinställning” och ”inställning med
  aktuellt tryck”. Nu är allt klart!
Toyota bZ4X (2022-)

När hjulskiftet är utfört och däcktrycket är justerat till rätt värde, gör följande:

 1. Sätt dig i bilen och stäng dörren, slå på tändningen, tryck 1 gånger på Power-knappen utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd navigeringsknapparna på vänster sida på ratten för att navigera i Multi-Informationsdisplayen. Gå till Inställningar (kugghjulet), välj ”bilinställningar” och sedan ”TPWS”, välj sedan ”byte av däckuppsättning”, välj sedan ”regist. ventil/ID och håll in OK, välj sedan ”däckuppsättning 1 eller 2 (beroende på sommar/vinter) och tryck sedan OK. Bekräfta bytet genom att välja ”OK”. Däcktrycksvarningslampan börjar blinka i ca 1 minut och lyser sedan med fast sken.
 3. När lampan slocknar är det klart. Bilen behöver köras för att bilen skall kunna göra placering av däcken.
 4. Kalibrera däcktryck: Däcken skall vara kalla när detta utförs. Välj ”bilinställningar” och sedan ”TPWS”, välj ”däcktrycksinställning” och ”inställning med
  aktuellt tryck”. Nu är allt klart!
Yaris Cross (2021-)

När hjulskiftet är utfört och däcktrycket är justerat till rätt värde, gör följande:

 1. Sätt dig i bilen och stäng dörren, slå på tändningen, starta ej motorn, tryck 2 gånger på Power knappen utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd navigeringsknapparna på vänster sida
  på ratten för att navigera i Multi- Informations
  displayen. Gå till Inställningar (kugghjulet), välj ”bilinställningar” och sedan ”TPWS”, välj sedan ”identifiera varje hjul och plats” och håll in OK knapp. Däcktrycksvarningslampan börjar blinka i ca 1 minut och lyser sen med fast sken.
 3. Kör bilen i 10-30 minuter med minsta hastighet
  40 km/tim. När lampan slocknar är det klart.
 4. Kalibrera däcktryck: Däcken skall vara kalla när detta utförs. Välj ”bilinställningar” och sedan ”TPWS”, välj ”ställ in tryck” och håll in OK knappen. Nu är allt klart!
Yaris (2020-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen utan trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på vänster sida om ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj “Inställningar” —> “Bilinställningar” och slutligen “TPWS-inställning”. Välj identifiera varje hjul och plats och håll sedan in OK-knappen, på vänster sida av ratten.
 3. Kör med hastigheter över 40 km/h i 10-30 minuter. Varningslampan för däcktryck börjar nu att blinka i cirka en minut, för att sedan lysa med ett fast sken.
 4. När lampan har slocknat är det klart!
RAV4 Laddhybrid AWD-i (2020-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen, utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på vänster sida om ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj “Inställningar” —> “Bilinställningar” och slutligen “TPWS”. Väl identifiera varje hjul och plats och håll sedan in OK-knappen, på vänster sida av ratten.
 3. Varningslampan för däcktryck börjar nu att blinka i cirka en minut, för att sedan lysa med ett fast sken.
 4. Kör med hastigheter över 40 km/h i 10-30 minuter. När lampan har slocknat är det klart!
Toyota Camry (2019-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen, utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på vänster sida av ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj  ”Bilinställningar” och sedan “TPWS”. Välj Hjulset och håll in OK-knappen i minst fem sekunder. Varingslampan för däcktryck tänds i cirka tre sekunder. Därefter blinkar den i cirka en minut för att sedan slockna.
 3. Kalibrera däcktryck: Välj “Bilinställningar” och “TPWS”. Välj “Ställ in tryck” och håll in OK-knappen. Däcktrycklampan blinkar tre gånger och slocknar sedan. Klart!
Toyota Corolla (2019-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen, utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på vänster sida om ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj “Inställningar” —> “Bilinställningar” och slutligen “TPWS”. Välj hjulset och håll sedan in OK-knappen i minst fem sekunder.
 3. Varningslampan för däcktryck börjar nu att blinka i cirka en minut, för att sedan slockna. Då har systemet bytt hjuluppsättning.
 4. Kalibrera däcktryck: Välj “Inställningar” och sedan “Bilinställningar”. Välj “Ställ in tryck” och håll in OK-knappen. Däcktryck-lampan blinkar nu tre gånger för att sedan slocknat. När lampan har slocknat är det klart!
Toyota RAV4 (2019-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på vänster sida om ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj ”Inställningar” —> ”Bilinställningar” och slutligen ”TPWS”. Välj hjulset och håll sedan in OK-knappen i minst fem sekunder.
 3. Varningslampan för däcktryck tänds i cirka tre sekunder. Därefter blinkar varningslampan i cirka en minut för att sedan slockna.
 4. Kalibrera däcktryck: Välj “Inställningar”, “Bilinställningar” och “TPWS”. Välj “Ställ in tryck” och håll in OK-knappen. Däcktrycklampan blinkar tre gånger, därefter slocknar den. Klart!
Toyota Avensis

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen.
  TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 2. När lampan lyser med ett fast sken väljer du “Bilinställningar” i Menyn. Välj sedan “Byt hjuluppsättning” och “Ändra”. Håll in knappen.
 3. Det kan ta upp till 3 minuter innan lampan slocknar. När den har slocknat är det klart.
Toyota Prius plug-in

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen.
  TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 2. När lampan lyser med ett fast sken väljer du “Bilinställningar” i Menyn. Välj sedan “Maintenance System” och “TPWS”. Tryck på knappen fyra gånger.
 3. Nu kommer lampan börja blinka igen och det kan ta upp till 3 minuter innan den slocknar. När lampan har slocknat är det klart.
Toyota Auris

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken trycker du på knappen som sitter till vänster om handskfacket. Tryck tre gånger och vänta tills lampan slocknar. Det kan ta upp till tre minuter. Klart!
Toyota Aygo

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken trycker du på knappen som sitter till vänster om handskfacket. Tryck in den och vänta tills lampan slocknar. Klart!
Prius (2016-) & Prius PHV (2017-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen, utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på höger sida av ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj ”Inställningar”, ”Vehicle Settings” och sedan “TPMS”.
 3. Tryck tre gånger på den mittersta av navigeringsknapparna för att byta hjulset. Däcktryckvarningslampan tänds i cirka tre sekunder. Därefter blinkar den i en minut för att sedan slockna.
 4. Kalibrera däcktryck: Välj “Bilinställningar” och “Vehicle Settings”. Sedan “Maintenance System” och “TPMS”. Håll in den mittersta navigeringsknappen tills lampan blinkar tre gånger. Klart!
Toyota C-HR (2016-)

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. Tryck två gånger på POWER-knappen, utan att trycka ner bromspedalen.
 2. Använd knapparna på höger sida av ratten för att navigera i Multi-informationsdisplayen. Välj ”Inställningar”, ”Bilinställningar” och sedan “Inställning” (däcksymbol).
 3. Tryck tre gånger på den mittersta av navigeringsknapparna för att byta hjulset. Däcktryckvarningslampan börjar nu att blinka. Vänta tills den slocknar.
 4. Kalibrera däcktryck: Välj “Inställningar”, “Bilinställningar” och “Inställning” (däcksymbol). Håll in den mittersta navigeringsknappen tills lampan blinkar tre gånger. Klart!